futurizeyourself

Een blog over toekomstonderzoek

Op groei gebaseerde economie of steady state economie?

Een reactie plaatsen

Nederland kampt al enkele jaren met een economische crisis. Het huidige kabinet-Rutte-Asscher wil het verdienvermogen van de Nederlandse economie herstellen en het groeivermogen versterken door het huishoudboekje van de overheid op orde te brengen, structurele hervormingen door te voeren die herstel en groei van de economie belemmeren en door de interne Europese markt te versterken. Minder overheid, meer eigen verantwoordelijkheid bij de burgers en (herstel van) economische groei, vormen de belangrijkste onderdelen van het recept waarmee het kabinet de crisis wil bestrijden.

De basis voor de oplossing is en blijft economische groei. In het regeerakkoord is weliswaar sprake van “duurzaam groeien en vernieuwen”, maar dat komt niet veel verder dan het formuleren van ambities. Ruim veertig jaar geleden werd in het rapport “De grenzen aan de groei” reeds gewaarschuwd voor de gevolgen van ongebreidelde economische groei. Dit rapport van de Club van Rome bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van ontwikkelingen ten aanzien van de wereldbevolking, industrialisatie, vervuiling, voedselproductie en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Ongewijzigde voortzetting van deze ontwikkelingen zou binnen een termijn van 100 jaar ingrijpende negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu en de continuïteit van het menselijk leven op aarde bedreigen.

Jorgan Randers, coauteur van “De grenzen aan de groei”, heeft in 2012 een boek gepubliceerd met de titel “2052: A global forecast for the next forty years”. In dit boek wordt getracht een antwoord te geven op de vraag hoe onze wereld er over 40 jaar uit zal zien als huidige ontwikkelingen en trends worden voortgezet.

2052-by-Jorgen-Randers1

In deze toekomststudie wordt verwacht dat de wereldeconomie in de komende 40 twee keer zoveel goederen en diensten zal produceren dan nu het geval is. Problemen met betrekking tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling, ongelijkheid en klimaatverandering zullen toenemen en steeds meer investeringen vragen. Jorgan Randers verwacht geen totale instorting van het maatschappelijk leven zoals wij dat nu kennen, maar hij verwacht wel een wereld die een aantal stappen dichter bij een klimaatcrisis is gekomen; een wereld waarin bijna 3 miljard mensen nog steeds in armoede leven en de oplossing van de maatschappelijke problemen een steeds groter deel zullen opslokken van het nationaal inkomen van de rijkere landen.

Het geschetste toekomstbeeld is echter niet onvermijdelijk. Er is een andere ontwikkeling mogelijk, maar dan moet de mensheid wel een andere koers gaan varen. Volgens Randers wordt de politieke besluitvorming echter gedomineerd door kortetermijndenken en de geringe bereidheid om kortetermijnvoordelen op te offeren ten gunste van langetermijnoplossingen. Randers pleit voor een sterke overheid. De meeste oplossingen om de huidige globale problemen op te lossen bestaan al. De enige reden waarom deze oplossingen volgens hem nog niet zijn geïmplementeerd is het ontbreken van een sterke overheid.

Het center for the advancement of the steady state economy (CASSE) heeft een alternatief bedacht voor de op groei gebaseerde economie: de steady state economy. Dit is een economie met een duurzame stabiele omvang die de ecologische grenzen niet overschrijdt. Rob Dietz en Dan O’Neill hebben dit concept nader uitgewerkt in hun boek “Enough is enough” .

EnoughIsEnough_Final_LoRes-200x300

Wat zal het worden? Minder overheid, meer eigen verantwoordelijkheid voor de burgers en (herstel van de) economische groei, of een sterke overheid, meer collectieve actie gericht op langetermijnoplossingen en een steady state economie??

Externe links:

 

Advertenties

Auteur: futurizeyourself

Public and private organizations are increasingly using futures research for strategic decision making and policy-making. Not much attention however has been devoted to the dissemination of futures studies to the general public. I want to contribute to the sharing of knowledge of theories and methods of futures thinking and make futures studies more widely available. Visit my blog futurizeyourself.wordpress.com!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s